Erkenning en data vergaderingen sportraad

Erkenning sportraad en data vergaderingen sportraad 2013 ivm. meerjarenplan en BBC sport

31/01/2013 : bespreking strategische meerjarenplanning sport 2014-2019;

20/02/2013 : brainstorming meerjarenplanning;

27/03/2013 : beleids-en beheers cyclus uitgelicht;

29/05/2013 : voorbereiding algemene vergadering;

31/05/2013 : verkiezing nieuwe sportraad en erkenning beheerraad + bespreking huishoudelijk reglement;

05/06/2013 : verkiezing voorzitter en ondervoorzitter;

11/09/2013 : beleidsprioriteit 4 ( kansarmen ) – overleg met betrokken partijen;

16/10/2013 : bespreking subsidiereglementen en beheers- en beleidscyclus sport;

13/11/2013 : bespreking beleids-en beheers cyclus Vrije tijd en goedkeuring indicatoren;

27/11/2013 : goedkeuring van de jaarrekening sport en items BBC;

11/12/2013 : brainstormen activiteiten kansarmen en bespreking nieuwe website sport.