Sportdienst

Schepen van sport

Onze gemeente kent een levende sportcultuur. Als schepen van sport ben ik dan ook blij u de volgende jaren te dienen op het sportvlak. Samen met het team van de sportdienst, de sportraad en alle plaatselijke clubs werken wij dagelijks aan een actueel sportbeleid. De bedoeling is en blijft om alle inwoners van groot De Haan te overtuigen om aan sport te doen. De gemeente is van mening dat sport voor iedereen belangrijk is. Gewoon omdat het gezond is om te sporten, maar ook omdat sporten een middel kan zijn om sociale contacten tussen mensen te bevorderen.

Wij willen een kwalitatief goed beleid. We hechten veel belang aan het in stand houden van een gevarieerd sportaanbod. De activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd, al naar gelang de behoeften en verlangens kan het
aanbod aangepast worden. Onze sporthal op het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld biedt heel wat mogelijkheden om te sporten / te bewegen en dat vind ik een goede zaak.

Uiteraard kunnen jullie als sporters steeds terecht met jullie vragen, opmerkingen en ideeën bij de sportdienst. Wij kunnen enkel groeien als ons beleid gedragen wordt door alle inwoners van zowel De Haan, Wenduine, Klemskerke, Vosseslag, Vlissegem als Harendijke.

Sportieve groeten,

Hilde dHont
Schepen van sport

 

Hilde dHont

Schepen van sport
059 24 21 24
Hilde.dhont@dehaan.be